لطفا محصول مورد نظر را انتخاب نمایید:

1 - دوره کامل دانشگاه موفقیت- دکتر علیرضا سلیمی -80درصد تخفیف
2 - آئین همسرداری و خانواده موفق- مجموعه کامل- شاهین فرهنگ-50درصد تخفیف
3 - مدیریت خواب، استراحت و ریکاوری(از مجموعه دانشگاه موفقیت)- دکتر سلیمی-80درصد تخفیف
4 - اعتماد بنفس و رفع خجولی(از مجموعه دانشگاه موفقیت)- دکتر سلیمی-80درصد تخفیف
5 - مدیریت زمان(ازمجموعه دانشگاه موفقیت)- دکتر علیرضا سلیمی-80درصد تخفیف
6 - مدیریت احساسات و هیجانات (از مجموعه دانشگاه موفقیت)- دکتر سلیمی-80درصد تخفیف
7 - مدیریت ارتباطات و فن بیان(از مجموعه دانشگاه موفقیت)- دکتر سلیمی-80درصد تخفیف
8 - دوره کامل شکفتن در پاییز- دکتر علیرضا سلیمی -83درصد تخفیف
9 - دوره کامل و آنلاین بیسیک کوچینگ Basic coaching - دکتر علیرضا سلیمی-80درصد تخفیف
10 - دوره کامل وبینار 10x تِن ایکس- دکتر علیرضا سلیمی-با 80 درصد تخفیف
11 - ورزش سلامتی و نشاط: دکتر علیرضا سلیمی-50درصد تخفیف
12 - دوره کامل صفر تا بی نهایت - دکتر علیرضا سلیمی-66درصد تخفیف
13 - دوپینگ کنکوری ها-ویژه شرکت کنندگان کنکور و آزمون ها- دکتر علیرضا سلیمی-50درصد تخفیف
14 - هدیه هزار دلاری- دکتر علیرضا سلیمی-50درصد تخفیف
15 - فراتر از آگاهی- دکتر علیرضا سلیمی-45درصد تخفیف
16 - NLP مثبت اندیشی و تکنیک‌های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه- شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
17 - جور دیگر باید زیست(نگاهی نو به زندگی)- شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
18 - شعور آب-شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
19 - هدف زندگی هدفمند و طراحی آینده – شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
20 - کسب آرامش در زندگی: شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
21 - دارما و کارما (رازهای بسیار مهم جهان هستی) شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
22 - تغییر و تحول در زندگی(ارتباط موثر)- چگونه متحول شویم؟ - شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
23 - تکنیک های رسیدن به خواسته ها و آرزوها- شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
24 - TAتحلیل رفتار متقابل، ارتباط موثر و کودک درون - شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
25 - مجموعه کامل فلسفه نماز- شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
26 - سمینار آشتی با خدا -شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
27 - قدرت بخشش، رهایی از کینه و رنجش، بخشیدن خود و دیگران- شاهین فرهنگ-80درصد تخفیف
28 - سمینار انسان موفق مجموعه کامل - شاهین فرهنگ-50درصد تخفیف
29 - سمینار انتخاب تا ازدواج موفق - شاهین فرهنگ (مجموعه کامل)-55درصد تخفیف
30 - تربیت جنسی کودک و نوجوان- استاد مژگان رحیم زاده-80درصد تخفیف
31 - تربیت فرزند- کاربردی ترین روشهای تربیت کودک و نوجوان-مژگان رحیم زاده از سوئد-70درصد تخفیف
32 - خود شناسی اقتصادی -استاد مهدی بیات-70درصد تخفیف
33 - روانشناسی مشتریان امروز- استاد مهدی بیات-80درصد تخفیف
34 - نیروی درون و قدرت وجود انسان،فیلم مستند و علمی -80درصد تخفیف
35 - پیام های کائنات و رهایی از افکار و خاطرات تلخ- شاهین فرهنگ- هدیه (رایگان)
36 - دوره آنلاین پرواز1400-دکتر سلیمی-هدیه (رایگان)
37 - سمینار حال خوب-زنده یاد استاد محمود هندی پور- رایگان
38 - آشنایی با کوچینگ مقدماتی-دکتر علیرضا سلیمی- هدیه (رایگان)
39 - دلایل موفقیت ها و شکست ها در کسب و کار و تجارت - استاد مهدی بیات- هدیه ( رایگان)