لطفا محصول مورد نظر را انتخاب نمایید:

1 - آشنایی با کوچینگ موفقیت-دکتر علیرضا سلیمی- هدیه (رایگان)
2 - وبینار 10x (تِن ایکس) آموزشی بی نظیر و متفاوت- دکتر علیرضا سلیمی- هدیه (رایگان)
3 - دلایل موفقیت ها و شکست ها در کسب و کار و تجارت - استاد مهدی بیات- هدیه ( رایگان)
4 - سمینار از صفر تا بی نهایت-دکتر علیرضا سلیمی- هدیه (رایگان)
5 - پیام های کائنات و رهایی از افکار و خاطرات تلخ- شاهین فرهنگ- هدیه (رایگان)
6 - آئین همسرداری و خانواده موفق- شاهین فرهنگ- مجموعه اول-هدیه (رایگان)
7 - سمینار انتخاب تا ازدواج موفق- شاهین فرهنگ (مجموعه اول) هدیه (رایگان)
8 - دوره کامل و آنلاین بیسیک کوچینگ Basic coaching - دکتر علیرضا سلیمی
9 - دوره کامل وبینار 10x تِن ایکس- دکتر علیرضا سلیمی
10 - دوره کامل صفر تا بی نهایت - دکتر علیرضا سلیمی
11 - فراتر از آگاهی- دکتر علیرضا سلیمی
12 - هدیه هزار دلاری- دکتر علیرضا سلیمی
13 - دوپینگ کنکوری ها-ویژه شرکت کنندگان کنکور و آزمون ها- دکتر علیرضا سلیمی
14 - نیروی درون و قدرت وجود انسان،فیلم مستند و علمی
15 - خود شناسی اقتصادی -استاد مهدی بیات
16 - روانشناسی مشتریان امروز- استاد مهدی بیات
17 - تربیت فرزند- کاربردی ترین روشهای تربیت کودک و نوجوان-مژگان رحیم زاده از سوئد
18 - تربیت جنسی کودک و نوجوان- استاد مژگان رحیم زاده
19 - سمینار حال خوب-استاد محمود هندی پور
20 - شعور آب-شاهین فرهنگ
21 - تکنیک های رسیدن به خواسته ها و آرزوها- شاهین فرهنگ
22 - تغییر و تحول در زندگی(ارتباط موثر)- چگونه متحول شویم؟ - شاهین فرهنگ
23 - جور دیگر باید زیست(نگاهی نو به زندگی)- شاهین فرهنگ
24 - قدرت بخشش، رهایی از کینه و رنجش، بخشیدن خود و دیگران- شاهین فرهنگ
25 - هدف زندگی هدفمند و طراحی آینده – شاهین فرهنگ
26 - سمینار آشتی با خدا -شاهین فرهنگ
27 - TAتحلیل رفتار متقابل، ارتباط موثر و کودک درون - شاهین فرهنگ
28 - کسب آرامش در زندگی: شاهین فرهنگ
29 - NLP مثبت اندیشی و تکنیک‌های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه- شاهین فرهنگ
30 - سمینار انتخاب تا ازدواج موفق - شاهین فرهنگ (مجموعه کامل)
31 - دارما و کارما (رازهای بسیار مهم جهان هستی) شاهین فرهنگ
32 - سمینار انسان موفق مجموعه کامل - شاهین فرهنگ
33 - مجموعه کامل فلسفه نماز- شاهین فرهنگ
34 - آئین همسرداری و خانواده موفق- مجموعه کامل- شاهین فرهنگ