لطفا محصول مورد نظر را انتخاب نمایید:

1 - ورزش سلامتی و نشاط: دکتر علیرضا سلیمی
2 - پیام های کائنات و رهایی از افکار و خاطرات تلخ- شاهین فرهنگ- هدیه (رایگان)
3 - سمینار انتخاب تا ازدواج موفق- شاهین فرهنگ (مجموعه اول) هدیه (رایگان)
4 - آئین همسرداری و خانواده موفق- شاهین فرهنگ- قسمت اول-هدیه (رایگان)
5 - سمینار آشنایی با دوره از صفر تا بی نهایت-دکتر علیرضا سلیمی- هدیه (رایگان)
6 - آشنایی با کوچینگ موفقیت-دکتر علیرضا سلیمی- هدیه (رایگان)
7 - دوره کامل دانشگاه موفقیت- دکتر علیرضا سلیمی با 80 درصد تخفیف
8 - آئین همسرداری و خانواده موفق- مجموعه کامل- شاهین فرهنگ با 50 درصد تخفیف
9 - دوره کامل شکفتن در پاییز- دکتر علیرضا سلیمی با تخفیف ویژه
10 - دلایل موفقیت ها و شکست ها در کسب و کار و تجارت - استاد مهدی بیات- هدیه ( رایگان)
11 - وبینار آشنایی با 10x (تِن ایکس) آموزشی بی نظیر و متفاوت- دکتر علیرضا سلیمی- هدیه (رایگان)
12 - مدیریت زمان- دکتر علیرضا سلیمی
13 - مدیریت خواب، استراحت و ریکاوری- دکتر سلیمی
14 - مدیریت احساسات و هیجانات - دکتر سلیمی
15 - اعتماد بنفس و رفع خجولی- دکتر سلیمی
16 - مدیریت ارتباطات و فن بیان- دکتر سلیمی
17 - دوره کامل وبینار 10x تِن ایکس- دکتر علیرضا سلیمی
18 - دوره کامل صفر تا بی نهایت - دکتر علیرضا سلیمی
19 - فراتر از آگاهی- دکتر علیرضا سلیمی
20 - هدیه هزار دلاری- دکتر علیرضا سلیمی
21 - دوپینگ کنکوری ها-ویژه شرکت کنندگان کنکور و آزمون ها- دکتر علیرضا سلیمی
22 - نیروی درون و قدرت وجود انسان،فیلم مستند و علمی
23 - خود شناسی اقتصادی -استاد مهدی بیات
24 - روانشناسی مشتریان امروز- استاد مهدی بیات
25 - تربیت فرزند- کاربردی ترین روشهای تربیت کودک و نوجوان-مژگان رحیم زاده از سوئد
26 - تربیت جنسی کودک و نوجوان- استاد مژگان رحیم زاده
27 - سمینار حال خوب-استاد محمود هندی پور
28 - قدرت بخشش، رهایی از کینه و رنجش، بخشیدن خود و دیگران- شاهین فرهنگ
29 - شعور آب-شاهین فرهنگ
30 - تکنیک های رسیدن به خواسته ها و آرزوها- شاهین فرهنگ
31 - تغییر و تحول در زندگی(ارتباط موثر)- چگونه متحول شویم؟ - شاهین فرهنگ
32 - جور دیگر باید زیست(نگاهی نو به زندگی)- شاهین فرهنگ
33 - هدف زندگی هدفمند و طراحی آینده – شاهین فرهنگ
34 - سمینار آشتی با خدا -شاهین فرهنگ
35 - TAتحلیل رفتار متقابل، ارتباط موثر و کودک درون - شاهین فرهنگ
36 - کسب آرامش در زندگی: شاهین فرهنگ
37 - NLP مثبت اندیشی و تکنیک‌های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه- شاهین فرهنگ
38 - سمینار انتخاب تا ازدواج موفق - شاهین فرهنگ (مجموعه کامل)
39 - دارما و کارما (رازهای بسیار مهم جهان هستی) شاهین فرهنگ
40 - سمینار انسان موفق مجموعه کامل - شاهین فرهنگ
41 - مجموعه کامل فلسفه نماز- شاهین فرهنگ