نام سمت تلفنداخلی
حسن خطیبیموسس و مدیر عامل نماآوای زندگی۰۲۱-۲۲۰۳۸۰۱۳ ۱۱۴
مهرشاد نادریمدیر داخلی۱۰۷
مهدی خطیبیمدیر مالی ،مدیر ۱۰۵
مژده کرمیمسئول فروش۱۰۲
مژگان محمد خانیمسئول فروش۱۰۴
روابط عمومی روابط عمومی۱

موسسه نما آوای زندگی

آدرس: تهران – خیابان ولی عصر-بالاتر از مسجد بلال صدا و سیما-خیابان شهید ابراهیم مهری کوچه سوسن یکم شماره ۱۶,طبقه ۳ واحد۵